Cemal YILDIRIM & Hüseyin DEMİRTAŞ – 16 Temmuz 2021

İtirazımız var, Umudumuz var, Cesaretimiz var!..
Bu toprakların ortak sahibi olan bizler; Türk, Kürt, Ermeni, Rum, Laz, Arap, Çerkez, Roman, Müslüman, Hıristiyan, Musevi, Süryani, Ezidî, Sünni, Alevi, inançlı, inançsız bütün yurttaşlar; rengârenk çeşitliliğimizle bu vatanın çocuklarıyız.
Kadın erkek, genç yaşlı hepimiz, birlikte mutlu olmayı dileyen vicdanlı, iyi insanlarız.
Hangi kesimden, hangi siyasi partiden, hangi görüşten olursak olalım inançlarımızı, dinimizi, dilimizi, kimliğimizi, kültürümüzü barış ve huzur içinde yaşamak; kendimizi, çocuklarımızı, ülkemizi daha iyi bir geleceğe birlikte hazırlamak istiyoruz.
Savaş, şiddet, terör istemiyoruz.
Birileri kanımızdan itibar ve rant devşirebilsin diye masum yavrularımızın orada burada ateşe sürülmesini, “şehit” denile denile canından olmasını, ölmesini ya da masumları öldürmesini istemiyoruz.
Yurdumuzda vatandaşımızın hasım cephelere bölünmesini, kardeşliğimizin yitirilmesini, tacizi, tecavüzü, kadın cinayetlerini, cinsiyetçi ve her türlü ayrımcılığı ve bu ayrımcılıkları toplumumuza enjekte edenleri reddediyoruz.
Birilerinin keyfi öyle istiyor diye; hangi suçla suçlandığımızı bile bilmeden tutuklanmak, dayatmalarla hak ve hürriyetlerimizden mahrum bırakılmak, hapse atılmak; suçla, darbeyle, terörle hiçbir ilgimiz yokken sorgusuz sualsiz işimizden olmak, çoluk çocuğumuzla ebedi bir sosyal ölüme ve açlığa mahkûm edilmek; barış isteyince “terörist”, mağduriyet olmasın deyince “hain” dayatmasına kurban edilmek istemiyoruz.
Hangi siyasi görüşten, hangi partiden, hangi bölgeden olursak olalım, irademize ipotek konmasını, siyasi, düşünsel, dini veya ideolojik tercihimizin hiçe sayılmasını, kendi oylarımızla seçtiklerimizin susturulup, engellenip seçme haklarımızın gasp edilmesini, seçtiklerimizin ve seçmenin zulme uğramasını istemiyoruz.
Yaşamımızın bir parçası olan doğanın hesapsız ve sınırsız bir hırsla tahrip edilmesini, memleketimizin kırının, bayırının, suyunun, denizinin, ormanının, ovalarının yok edilmesini istemiyoruz.
Bunca yurttaşımız açlık sınırında yaşam mücadelesi verirken ülkemizin kaynaklarının ve zenginliklerinin bir avuç rant simsarına peşkeş çekilip değerlerimizin talan edilmesini istemiyoruz.
Bu ülkeyi yönetenler!
Sizler, biz yurttaşları barış, güven, huzur içinde yaşatmak için seçildiniz.
Anayasamızın üstün kıldığı hukukumuza riayet edin; haklarımızı gasp etmeyin, tahriklerle bizleri hedef gösterip kötücülleştirmeyin; kin ve nefret sözleriyle yurttaşımızı ayrıştırmayın; hakka, hukuka olan inancımızı yok etmeyin.
Bilin ki; bıçak kemiğe dayandı!
Bilin ki; bu gidişata rızamız değil, itirazımız var.
Bilin ki; barışçı, huzurlu, saygın bir ülke kurma umudumuz var.
Biz yurttaşız, haklarımızı biliyor ve saygı duymanızı istiyoruz.
Biz sopayı görünce dağılacak sürü değiliz. Siz de bize hükmetmekle değil hizmet etmekle yükümlüsünüz.
Bilin ki; hak, adalet, demokrasi diyerek bu devleti, her renkten yurttaşı ve asırlardan beridir mirasımız olan değerlerimizi hep birlikte ayağa kaldırma ve birbirimizin tüm ortak değerlerine sahip çıkarak birlikte yaşama azmimiz, cesaretimiz, umudumuz var.

What's your reaction?
0Cool0Upset0Love0Lol

Add Comment

to top