AVRUPA ADALET İNİSİYATİFİ
BİZ KİMİZ, MİSYONUMUZ NEDİR?
 
Başta Türkiye olmak üzere dünyanın her bir yerinde yaşanan insan hakları ihlalleri ile ilgili olarak mücadele etmek, demokrasi, insan-hayvan ve çevre  hakları bilincinin yerleşmesi için 10 Ekim 2020 tarihinde kuruldu.
BU AMAÇLA;
Savaş, dikta ve baskıcı rejimlerin neden olduğu yıkımların insanlık için en büyük tehlike olduğunun bilinciyle, savaşlara, baskıcı rejim ve uygulamalara, her türlü ayrımcılık ve nefret diliyle mücadele eder.
İnsanların dili, dini, rengi, felsefi görüşü nedeniyle aşağılanması ve ayrımcılığa tabi tutulmasını kesinlikle ret eder ve buna karşı mücadele eder.
Tüm dünyanın bizleri besleyecek ve hepimize yetecek kaynakları olmasına rağmen, birilerinin payına düşenden fazlasını istemesi, hırs ve açgözlülüğü nedeniyle birçok ülkede savaş ve acılar yaşanmaktadır. Bu nedenle, hukuk dışına çıkmayı engelleyecek güçlü –tarafsız ve bağımsız bir yargı- BM gibi uluslar arası mekanizmalar  ile duyarlı sivil toplum örgütlerinin önemine inanır.
Herkesi konumunda kabul edip saygı duyma yerine insanların inanç  düşünce ve aidiyetlerini, çatışma nedeni görenler yüzünden geçmişte ve günümüzde birçok felaket yaşanmış ve yaşanmaktadır.
Şiddet dili yerine sevgi dilini, ayrıştırma ve ötekileştirme yerine kardeşlik ve dayanışmayı ikame etmek için çabalar.
AVRUPA ADALET İNİSİYATİFİ olarak,
Gayemiz, insanlara yaşatılan sistemli şiddet ve planlı sivil ölüm uygulamalarına karşı evrensel hukuk ve ahlak kurallarına bağlı olarak özgürlüklerini ve haklarını savunmaktır.
Baskı ile yönetilen ülkelerde yargı erkinin tam anlamıyla bağımsız olduğu, tüm yurttaşların kim olduğuna bakılmaksızın yargı önünde eşit muamele gördüğü, masumiyet karinesi, cezaların geriye yürümezliği, ispat külfetinin iddia makamında olması gibi en temel hukuk ilkelerinin sarsılmaz bir şekilde tahkim edildiği, siyasetin değil hakikatin hakimiyetinde bir yargı düzeninin yeniden inşa çalışmalarına yardımcı olabilmektir.
Çabamız, – – Demokratik prensipler ve yöntemler yardımı ile  ezilenlerin sesi olmaktır.

Add Comment

to top