HAKKI TUTUP KARDIRAN İNSAN

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU

Toplumu bir birine düşman ederek yönetmeyi şiar edinmiş ve sistemini menfaat üzerine kurmuş siyaset canavarının kurbanları genellikle hakikati korkusuzca haykıranlar oluyor.

Devleti yöneten ve artık tam anlamıyla menfaat şebekesine dönüşen çete, yargıyı bir giyotin gibi kullanmaya devam ediyor.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, RT ettiği bir tweetten dolayı yargılandı ve ilk derece mahkemesinin verdiği karar Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanındı. Ve Gergerlioğlu’nun “terör örgütü propagandası yapma” suçundan dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşmiş oldu.

Sayın Gergerlioğlu hakkındaki bu karar Yargıtay tarafından TBMM’ne bildirilecek ve Genel Kurulu’da okunmasından sonra Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşecek.

Siyaset radyasyonu ile genetiği bozulan Türk Yargı Sistemi verdiği bu karar(larla) tam anlamıyla “rejim bekçiliğine” dönüştüğünün ispatıdır. Gerek Gergerlioğlu gerekse de mazlumlar hakkında verdiği kararlar “sahiplerini” memnun etse de hukuken ve vicdanen “keenlemyekün”dür, yok hükmündedir!

Hukuk reformu yeni Anayasa diyenler hukuku katledip Anayasayı çiğnemeye devam ediyorlar.

Yargı sistemi Nazi dönemini aratmayacak bir performans (!) sergiliyor. Hitler’i bir tirana dönüştüren, diktatörlük kurmasının kaldırım taşlarını döşeyen; onbinlerce insanı, kurduğu merhametsiz rejime kurban etmesinde o dönemin hukukçuların büyük katkısı (!) olmuştu.

Nazi Almanya’’sında Hukuk Akademisi Başkanlığı yapan, Hitlerin sadık adamı Dr. Hans Frank yeni atanan hakimlere tiz perdeden şöyle sesleniyordu:

“Nasyonal Sosyalizm karşısında hukuk bağımsızlığı yoktur. Vereceğiniz her kararda önce kendinize şunu sorunuz: «Benim yerimde Führer (Hitler) olsa nasıl karar verirdi?»

Bugün Türk Yargısı, menfaat üzerine kurulmuş siyasi sistemi ayakta tutmak için (bir partinin) rejim bekçisi gibi davranarak “iyiliğin sembolü” haline gelmiş olan Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu mahkum etse de;

Sn Gergerlioğlu; bir olmanın, birlik olmanın ve insanî değerlerin mayasıdır..

O, şehrin öteki yakasından koşup gelerek, mazlumlara sahip çıkan Habib-i Neccar’ın izlerine basarak yürüyen merhamet timsalidir!

O, gücünü makamından değil toplum vicdanın sesi olmasından alan hakiki bir gönül insanıdır.

O, (partinin zehirlediği genç kuşak bilmese de) 28 şubatta başörtüsü ile ilgili ve Refah partisinin kapanmaması için devrin muktedirlerine karşı ama(n)sız mücadele veren gerçek bir demokrattır…

O, yapıştıkları koltukları kaybetme korkusuyla tüm insanî değerler üzerinde tepinen, ruhunu Mefisto’ya kaptırmış zalimlere karşı Hakkı tutup kaldırmaya kendini adamış bir halk insanıdır…

O, zulüm karanlığını vicdan ışığı ile boğmaya azimli cesur yürektir..

Evet toplum adeta Sn Gergerlioğlu’nun etrafında kenetlendi ve “Gergerlioğlunun yanındayız” dedi, demeye devam ediyor.

Neden? Çünkü o, iyi olmanın ve kötülük imparatorluğu ile mücadele etmenin bedelini ödüyor! İyi olmanın erdemini yaşayarak gösteriyor…

Evet iyilik çile ateşi üzerindeki sabır kazanında kaynaya kaynaya olgunlaşır! Ve mutlaka eninde sonunda kazanır!

O bu devrin Ömer Faruk’u.. İsmiyle müsemma bu iyilik sembolü insan maskesi takmış karanlık ruhların maskesini düşürüyor…

O, vicdanın sesi, mazlumun nefesi olarak gelecek nesillere hüsn-ü misal olarak anlatılacak..

Ve günü geldiğinde haklarını savunduğu mazlumlarla omuz omuza vererek, tüm anayasal kurumları çökertilmiş ve sosyal bir enkaza dönmüş ülkeyi yeniden ayağa kaldırmak için gayret edecekler..

Evet gönlümüzden gele gele bir kez daha haykırıyoruz:

Rabbim size ve tüm mazlumlara Hak’kı tutup kaldıracak güç kuvvet ve sabır versin.

Dualarımız sizlerle…

What's your reaction?
0Cool0Upset0Love0Lol

Add Comment

to top