Milli irade söylemi ile iktidara gelen AKP, dün, 17.3.2021 tarihinde Sayın Gergerlioğlu’nun parlamento dışında kalmasına neden olarak milli iradenin karşısında olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir.
Uzunca bir süredir sadece isminde bulunan ‘Adalet’ sözcüğü dışında hiçbir iş ve işleminde adalet ile davranmayan bilakis, yargı eli ile siyaseti dizayn etmeye çalışan AKP ve onun küçük ortağı, ülkeyi her geçen gün demokrasi  ilkelerinin dışına sürüklemektedir.
AKP’nin bu yargı kılıflı meşruiyet hukuksuzlukları ile icra ettiği milli irade karşıtlığı tam olarak milli iradeye darbedir.
Sayın Gergerlioğlu, sadece ‘insan’ olma sıfatına sahip tüm mazlum ve mağdurların yılmaz bir savunucusu olarak milli iradenin gerçek bir temsilcisi olmuştur. İnanıyoruz ki sayın Gergerlioğlu bugün vekilliği kaybetmemiştir. İnsanların kalplerinde asla kaybedilmeyecek bir yer kazanmıştır. Gerçek bir demokrasi ve milli irade kahramanı olmuştur.
Avrupa Adalet İnisiyatifi demokrasi ve hukukun üstünlüğü ideali ile sayın Gergerlioğlu’nun yanında durmaya devam edecektir. Diğer yandan demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan tüm çevreleri sayın Gergerlioğlu’nun yanında olmaya, böylece milli iradeyi gasp eden AKP hükümetinin bu eyleminin karşısında bulunmaya davet eder, kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Avrupa Adalet İnisiyatifi, 18.03.2021

What's your reaction?
0Cool0Upset0Love0Lol

Add Comment

to top