AAİ – 9 Ekim 2021

İnsan olma onurunu, renk, dil, ırk ya da din ayırımı gözetmeden savunmayı şeref sayan kıymetli insan hakları savunucuları. Bu mektubu yazmak zorunda kalmış olmanın elemini yaşarken, bunun aynı zamanda vicdani ve insanlık borcu olması nedeniyle, sizler gibi en kutsal görevimizi yaptığımıza inanıyoruz.

Türkiye’de özellikle son beş yılda yüzbinlerce muhalif Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zulmüne uğradı. Erdoğan’ın “Reicshtag Yangını” olan “askeri darbe teşebbüsü” ile hiçbir şekilde ilişkilendirilemeyen sayısız insan işsiz ev evsiz bırakılarak ölüme terkedildi. Bunun yanında, devlet verilerine göre yaklaşık 200.000 kişi adli soruşturma geçirdi ve bunların yarısı tutuklandı. Binlerce insan gözaltında işkence gördü, onlarca kişi zorla kaybedildi. Cezaevlerinde hala on binlerce muhalif kendilerine verilen cezaları çekiyor. Yasanın açık hükmüne rağmen hamile ve yeni doğum yapmış kadınlar, yatağa mahkum hastalar tutuklanıyor. Cezaevlerinde hasta olan mahpusların tedavisi engellendiği için bugüne kadar onlarca kişi öldü ve ölmeye devam ediyor.

Sizlere bir paragrafta özetlemeye çalıştığım bu “21.yüzyıl Cehenneminden” tek kurtuluş olarak, muhalifler deniz veya nehir yoluyla Yunanistan’a kaçarak en kutsal ve doğal hakları olan yaşam hakkını korumaya çalışıyorlar. Yunanistan bugüne kadar çoğunlukla gerek Türkiye vatandaşı gerekse benzer durumdaki diğer milletlerden olan bu insanların yaşamlarını devam ettirebilmesi için uluslararası mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Ancak özellikle de son aylarda bilinen adıyla “geri itme” hadiseleri sürekli olarak tekrarlanmaktadır. Türkiye’ye hukuk dışı olarak geri itilen bu insanlar Türk kolluk kuvvetlerince yakalandıktan sonra tutuklanarak hapsedilmektedir. Bu geri itme hadiseleri sırasında onlarca insan hayatını kaybetmiştir.

İnsani duyarlılığı en üst seviyede olan siz değerli insan hakları savunucularından halen devam etmekte olan bu duruma kayıtsız kalmamanız ve bu çaresiz insanlara yardımcı olmanız, bu durumu uluslararası arenada dile getirmeniz için ACİL YARDIM ÇAĞRIMIZI size ulaştırıyoruz.

 Avrupa Adalet İnisiyatifi

Yönetim Kurulu

What's your reaction?
0Cool0Upset0Love0Lol

Add Comment

to top